ravnogor
Екология» БААТ» БАСЕТ» Лов и риболов » Карта на сайта »
БААТ - Българска Асоциация за Алтернативен Туризъм

Цел на асоциацията е обединяване на туристически пакети или отделни услуги, определящи се като алтернатива на масовия туристически продукт по начина на предлагането му. Алтернативни форми на туризъм са селският, екологичен и планински туризъм. БААТ е учредена на 31.01.1998 год. и обединява над 90 члена:неправителствени организации и регионални сдружения в областта на туризма, екологията и предприемачеството,туроператори,хотели и др. Кметство Равногор е член на БААТ от 2005 год. с представител кмета на селото Костадин Петров Тинев.

Посетете официалния сайт на БААТ.

Хотел Панорама


Copyrights Ravnogor 2010